Projekt

Obecné

Profil

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST, ZO-1-06 Speleologický klub Praha

web: http://speleo.kuk.cz/

Základna

  • Chlum

Lokality

  • území Chlumu
  • severně od Chlumu
  • část plošiny Amerika
  • pravý břeh Berounky mezi ústím Císařské rokle a Karlštejnem
  • Císařská rokle