Projekt

Obecné

Profil

Den v Českém krasu

Český kras je území mezi Zdicemi a pražským Podolím, které je z nemalé části budované krasovějícími horninami - vápenci. V letech 1943-46 zde Vladimír Homola započal systematicky evidovat jeskyně a rozdělil území Českého krasu na 22 krasových skupin s čísly 10 - 31. Z prvních několika desítek evidovaných jeskyní rozšířily následující generace seznam na několik set jeskyní, především podrobnými průzkumy území a objevy v lomech i mimo ně. V roce 2015 bylo v Českém krasu evidováno již celkem 662 jeskyní. (4)

Harmonogram dne

Akce probíhá od rána do večera jednoho dne; noční odjezd je pravděpodobný. Cíle dne jsou návštěva a poznávání jeskyní, tréning průvodcovských, pohybových a karsologických dovedností, sledování života v podzemí, orientace v podzemí a poznávání krasu, prolongační a bádací činnosti, tréning těžebních a důlních technik, aplikace karsologických vědomostí, mapování, debatování, navazování nových vztahů a přátelství. A to vše v těchto lokalitách.

Termín konání

Výbava

  • Kromě vybavení uvedeného pod termínem výbava si vezmi pohodlné vycházkové oblečení do luk, luhů, lesů a hájů dle aktuální předpovědi počasí.
  • Speleoalpinistická výbava je zapotřebí pouze v případě, že je požadavek uveden v popisu nebo názvu události.

Poznámky

  • Hlavní instruktor, organizátor akce, Vedoucí dne Ján H. odpoví na všechny otázky, na něž se zde odpověď nenachází.
  • Vybavení nezapomeňte psát do přihlašovacího formuláře (overal, světlo, helma) a projistotu mě před akcí zkontrolujte zda zajistím.
  • Overalů nemusí být dostatek, proto počítejte i s touto alternativou a vybavte se záložním pseudo-overalem.

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI