Projekt

Obecné

Profil

Výbava pro speleologickou činnost

Pravidla:
 • Používej kvalitní osobní výstroj a buď s jejím použitím dokonale obeznámen!
 • Udržuj výstroj v bezvadném stavu, zajišťující její spolehlivou funkci!
 • Obeznam se s výstrojí ostatních členů týmu a jejím použitím!

Oblečení

 • Oděv a obuv - doporučujeme používat oděv a obuv odpovídající charakteru speleologické činnosti a podmínkám lokality,
 • Teplo se ztrácí vedením, prouděním a vyzařováním
 • Spodní oblečení by mělo být z materiálů, které hřejí i mokré (PP, bonekan)
 • Obuv holínky nebo pevné vyšší boty (pohory, kanady), které kvalitně chrání nohu a kotník před mechanickými vlivy (pády kamenů, zakopnutí, smeknutí), chladem a vlhkostí
 • Kombinéza (overal)
 • Rukavice doporučujeme dvoje, tak aby bylo možné ruce bezpečně chránit proti ostrým hranám, nečistotám i kapalinám, udržovat je v teple a provádět i jemné práce spojené s upravováním výzbroje, ovládání karabin, jisticích a lezeckých prvků. Vhodné je mít přiléhavé plátěné rukavice vhodné pro jemnou práci a na nich gumové odolné pracovní vhodné pro hrubou práci.
 • Ochrana proti vodě, bahnu, písku, kamení a skále

Přilba

 • Ochranná přilba je nutným vybavením při každém vstupu do podzemí a dále při všech činnostech, kde hrozí pád kamení, či jiných předmětů nebo kde hrozí nebezpečí jiného zranění hlavy v souvislosti s prováděnou činností.
 • Přilba musí dobře držet na hlavě, nesmí se pohybovat při nárazech a polohách hlavou dolu, nesmí spadnout při zaseknutí v úzkých prostorách.
 • Spodní podbradní řemínek musí být připevněn k helmě alespoň ve dvou bodech na každé straně (např. tvar Y), helmy s jednoduchým podbradním řemínkem.
 • Při speleoalpinismu se doporučuje používat přilby určené pro speleology nebo horolezce s atestem UIAA a pro speleologii vyhovuje i hornická helma.
 • Přilba musí být ve výborném technickém stavu bez dodatečných úprav které by mohly narušit její funkci.

Svítidla

 • Každý účastník akce v podzemí se musí mít dvě na sobě nezávislá svítidla, která umožňují bezpečný pohyb a odpovídají charakteru činnosti a době jejího trvání.
 • Obvyklým zdrojem světla 3. tisíciletí je elektřina v sofistikovaných svítilnách s LED moduly a nabíjecími akumulátory. Složitější elektronika představuje větší nároky na ochranu a proto doporučujeme používat vodě odolné (minimálně s IP65) či vodotěsné svítilny (minimálně s IP67) které jsou zároveň odolné proti mechanickému poškození. Vzhledem k povaze jeskyňářských aktivit je nutné, aby svítilna vydržela dostatečně svítit bez nabíjení dlouhou dobu (minimálně 12 hodin v běžném režimu a minimálně 24 hodin v úsporném režimu). Nabíjení akumulátorů svítilny je vhodné koncipovat pro nabíjení v elektrických zásuvkách motorových vozidel (jeskyně často leží mimo elektrifikovaných oblastí).
 • Při použití svítilny s otevřením plamenem se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s lanem a hořlavými látkami. V obtížně větratelných prostorách se doporučuje používat elektrické osvětlení.
 • Doporučujeme další náhradní nebo rezervní zdroj světla například v podobě studeného světla (tzv. snaplight).

Transportní vak

 • Vak se používá pouze v případech, kdy je zapotřebí přenášet další vybavení (spací pytel, jídlo, voda, prolongační a měřicí nástroje, bezpečnostní vybavení).
 • Materiál vaku musí být nenasákavý, vodě odolný, tuhý, mechanicky odolný.
 • Dva pruhy na záda.
 • Držadlo na spodku a na straně pro snadný pohyb v úzkých prostorách a na laně.
 • Válcovitý tvar (kruhové dno) který umožňuje plynulý pohyb bez zadrhávání
 • Průměr vaku do 25 cm.

Ostatní vybavení

 • Chrániče kolen buď samostatné, nebo jako součást oděvu třeba v podobě kusu neoprénu.
 • Tepelná izolace sedací části overalu například kus neoprénu, nebo v podobě více vrstev spodního prádla.
 • Vlasy je vhodné chránit šátkem nebo kapucí, dá se použít i kukla (pozor ať se pokrývka hlavy vejde pod helmu).
 • Dioptrické brýle můžeš bez problému nosit i v jeskyni (zamlží se jen při vstupu do jeskyně, nebo odchodu z jeskyně). Pamatuj, že pokud ti spadnou, kupuješ si nové.
 • Při náročnější nebo déle trvající akci doplň osobní výstroj o záchrannou přikrývku (tepelně izolační fólii), balíček první pomoci a KPZ. V každé skupině by mělo být k dispozici.
 • Pytel, vak na špinavé vybavení (je lepší mít 2) a samozřejmě čisté oblečení.

Výbava pro speleoalpinistickou činnost

 • Při použití pomůcek, u kterých je stanovena pevnost (blokanty, karabiny, nosné popruhy atd.) je zakázáno používat pomůcky o nižší nebo neznámé pevnosti, poškozené, s prošlou dobou životnosti a bez atestu UIAA a označení CE.
 • Pomůcky se doporučuje používat způsobem určeným výrobcem v návodu k používání.
 • K upevnění slaňovacích brzd je zakázáno používat karabiny bez pojistky. K ostatním činnostem se doporučuje vždy používat karabiny s pojistkou.